Ny Varmeplan 2022

24. februar 2022

Ny varmeplan for Furesø Kommune

Furesø Kommune har godkendt en ny varmeplan, der udstikker rammerne for den fremtidige varmeforsyning i kommunen, herunder udbygning af fjernvarmenettet.

Værløse Varmeværk (VVV) har i den forbindelse modtaget mange spørgsmål og henvendelser, primært fra borgere i kommunen, som har interesse i at blive forsynet med fjernvarme. Derfor er der lavet denne korte status.

VVV bakker op om varmeplanen, herunder udbygning af fjernvarmenettet og den grønne omstilling i almindelighed.

I skrivende stund er der ikke truffet endelig beslutning om udvidelser af VVVs forsyningsområde. 

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Værløse vil blive delt mellem VVV og Vestforbrænding (VF) ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt. Som udgangspunkt vil områder, der bedst kan kobles til VVV eksisterende ledningsnet, blive forsynet af VVV, og tilsvarende for VF. VVV undersøger for tiden mulighed for fjernvarmeforsyning til disse områder

- Mosegård Park, de parceller der ikke allerede har fjernvarme

- Drengevejene, de parceller der ikke allerede har fjernvarme

- Sækkedamsvej

- Skovbakken, nordlige del af Nørreskovvang og Fiskebækvej, østlige ende af Nørrevænget

Eventuelle udvidelser af fjernvarmeforsyningen i andre dele af Værløse forventes dækket af VF.

Eventuel fjernvarmeforsyning i Hareskovby, Kirke Værløse, Laanshøj og Jonstrup vil blive forsynet af VF, men her er der som for Værløse heller ikke for nærværende truffet endelig beslutning om fremtidig forsyning. Udvidelser i Farum vil blive forsynet af Farum Fjernvarme.

Afklaring af hvilke områder i Værløse, der i de kommende år vil blive forsynet med fjernvarme, forventes i løbet af 2022. Efter godkendelse af projekter i byrådet, har forsyningsselskaberne op til 5 år til at etablere forsyningen. Med eksisterende lovgivning vil der ikke være tilslutningspligt for forbrugerne.

Værløse, 21.2.2022