Bestyrelsen

Formand
Michael Gylling
småforbruger
Mail-adresse

Næstformand
Michael Skov
småforbruger
Mail-adresse

Niels Teinhart
Storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Tom Jokumsen
Storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Preben Westerfalck
storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Henrik Kaltoft
småforbruger repræsentant
Mail-adresse

Tine Hessner
Furesø Kommune repræsentant (B)
Mail-adresse

Egil Hulgaard
Furesø Kommune repræsentant (C)
Mail-adresse