Bestyrelsen

Formand
Morten Christensen
småforbruger
Mail-adresse

Næstformand
Michael Skov
småforbruger
Mail-adresse

Niels Teinhart
Storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Tom Jokumsen
Storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Preben Westerfalck
storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Henrik Kaltoft
småforbruger repræsentant
Mail-adresse

Lene Bang
Furesø Kommune repræsentant (A)
Mail-adresse

Susanne Mortensen
Furesø Kommune repræsentant (C)
Mail-adresse