Et eksempel på afkøling

Her kan du se, hvad der i princippet sker, når afkølingen ikke er god nok.

I eksemplet få alle fire huse leveret samme mængde varme, nemlig 1 MWh (megawatt-time).

Men se lige hvad der sker med forbruget af fjernvarmevandet, hvis afkølingen ligger på 20 gr. C og derunder!

Det stiger voldsomt, og så får varmeværket større omkostninger til opvarmning af fjernvarmevandet.

Hvis alle på fjernvarmenettet får mere ud af energien i fjernvarmevandet, så vil varmeværket kunne nedbringe omkostningerne til at få vandet varmet op og pumpet rundt.