Priser

01.01.2020 – 31.12.2020


MWh (variabel varmepris)
310,33 kr.


kWh (variabel varmepris)
0,310 kr.


GJ (variabel varmepris)
86,20 kr.


0-799 MWh (fast varmepris, baseret på sidste 3 års gennemsnits forbrug) pr. MWh
300,45 kr.


0-799 MWh (fast varmepris, baseret på sidste 3 års gennemsnitsforbrug) pr. kWh
0,3005 kr.


0-799 MWh (fast varmepris, baseret på sidste 3 års gennemsnitsforbrug) pr. GJ
83,46 kr.


800-3999 MWh (fast varmepris, baseret på sidste 3 års gennemsnitsforbrug) pr. MWh
240,36 kr.


Tillæg drift/service Værløse( baseret på sidste års gennemsnits forbrug) pr. MWh
68,75 kr.


Tillæg drift/service Værløse( baseret på sidste års gennemsnits forbrug) pr. kWh

0,0688 kr.


Tillæg drift/service Værløse( baseret på sidste års gennemsnits forbrug) pr. GJ
19,10 kr.


Gebyrsatser
Rykkerskrivelse *
100,00 kr.


Lukkebesøg *
375,00 kr.


Genåbning inden for normal åbningstid
468,75 kr.

Betalingsordning *
100,00 kr.


Fogedforretning, udkørende
412,50 kr.


Gebyr v/manglende aflæsning
81,25 kr.


Aflæsningsbesøg
337,50 kr.


Flytteopgørelse ved selvaflæsning
81,25 kr.


Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
337,50 kr.


Nedtagning af måler
750,00 kr.


Genetablering af måler
750,00 kr.


Udskrift af regningskopi
43,75 kr.


Målerundersøgelse på stedet
418,75 kr.


Hvis der er forfaldne regninger, der ikke er betalt efter gentagne rykkerskrivelser, kan Varmeværket kræve sikkerhed for fremtidig leverance.


Tilslutningsafgift og stikledningsbidrag
Tilslutningsafgift pr. m²
62,50 kr.


Stikledningsbidrag grundbeløb
6.250,00 kr.


Stikledningsbidrag opmålt fra skel. pr. meter
625,00 kr.


Energibesparelser
Henvisning til Vesforbrænding på https://www.vestfor.dk


Storforbruger
Tilslutningsafgift pr. m2 iflg. BBR (0-200 m2)
62,50 kr.


Tilslutningsafgift pr. m2 iflg. BBR (200-400 m2)
50 kr.


Tilslutningsafgift pr. m2 iflg. BBR (>400 m2)
31,25 kr.


Stikledningsbidrag
Efter regning


Nyudstykninger
Alle udgifter til etablering af fordelingsledninger i området, hvor udstykningen er beliggende, betales af udstykkeren. Forbrugeren betaler herudover tilslutningsafgift.


* Momsfri ** Måler leveres af Varmeværket Alle priser er inkl. moms.