Omstilling fra oliefyr til fjernvarme

Reduktion af CO2-emissionerne er et hovedmål i dansk energipolitik. Den nationale målsætning er en reduktion på 20% i emissionerne fra energianvendelse i perioden fra 1988 til år 2005. På de første 10 år – frem til 1999 – er der opnået en reduktion på 9%. Ikke nok men dog et pænt resultat.

Danmarks internationale miljøforpligtigelser betyder, at Danmark i henhold til EU’s byrdefordeling skal reducere den gennemsnitlige emission af drivhusgasser i perioden 2008 – 2012 med 21% i forhold til basisåret (1988).

På energianvendelse til opvarmning af bygninger og varmt brugsvand kan der opnås en væsentlig reduktion af den samlede CO2-emission ved energibesparelser samt omstilling til mere miljøvenlige energiformer som f.eks. fjernvarme.

Et enfamiliehus på 110–120 m2 har typisk et netto varmebehov på 14–20 MWh til opvarmning og varmt brugsvand. Det samlede energiforbrug vil afhænge af husets energimæssige standard samt brugeradfærd, komfortkrav mv.