Blandesløjfe – med beholder

Sådan indstilles varmeinstallationen

Blandesløjfe med beholder

Termostatventiler på radiatorer og gulvvarme stilles så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på termometer (T2) ikke er over 30-35 grader C.

Cirkulationspumpen stilles på lavest mulige trin dog således, at også de fjerneste radiatorer får varme.

Temperaturregulatoren for varmeanlægget indstilles således, at fremløbstemperaturen på termometer (T1) og returtemperaturen på termometer (T2) begge er lavest mulige, uden at det går ud over varmekomforten i de enkelte rum.

Temperaturregulatoren kan være elektronisk reguleret af rumtemperatur og udetemperatur. Er reguleringen manuel, som vist på diagrammet, bør der reguleres ned om foråret og op om efteråret.

Temperaturregulatoren for det varme vand kan ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme vand ikke findes passende.

Temperaturen på termometer (T4) bør ved forbrug af varmt vand være 45-50 grader C. Temperaturen på termometer (T3) bør være omkring 30 grader C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren er indstillet til at sikre et passende drivtryk i varmeinstallationen frem til varmeveksleren.

Ved ekstrem kulde kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå et større drivtryk.

Varmemåleren kan være en kubikmetermåler eller en energimåler.

Kubikmetermåleren måler den forbrugte mængde fjernvarmevand i m3.

Energimåleren måler den forbrugte energimængde i kWh/MWh.

Ved et tryk på knappen på energimåleren vises der i displayet forskellige andre aktuelle målinger, fx. kubikmeter (m3), målerens driftstimer, temperatur frem, temperatur retur, temperaturdifferens og liter pr. time. Displayet vender efter nogle sekunder tilbage til visning af energimængden.

I tilfælde af fejl i energimåleren vises i displayet en fejlkode, og varmeværket skal da straks underrettes herom.

En mere detaljeret betjeningsvejledning til måleren kan rekvireres hos varmeværket.