Sådan beregner du afkølingen

På nogle varmemålere kan man se, hvad den aktuelle afkøling ligger på. Men det giver et falsk billede af, hvordan det ser ud over en længere periode.

For at få et korrekt indtryk af ens afkøling , kan man udregne ” den gennemsnitlige afkøling” f.eks. over et år.

Resultatet er et udtryk for, hvor mange grader (EC), afkølingen i gennemsnit har været.

Beregning

Den gennemsnitlige afkøling beregnes ved at dividere periodens målte energiforbrug  med periodens kubikmeterforbrug ganget med den for måleenheden gældende faktor.

Forbruget i kWh X 0,86 = afkøling i perioden
m3

Forbruget i MWh X 860 = afkølingen i perioden
m3

Forbruget i GJ X 239 = afkølingen i perioden
m3