Generalforsamling januar 2018

Afholdes i Satellitten, bymidten 46, Værløse
kl. 19:00

DOWNLOAD
2018-01-Generalforsamling-25-01-2018-Referat.pdf
DOWNLOAD
Bestyrelsens-forslag-om-ændringer-af-vedtægter-for-Værløse-Varmeværk.pdf
DOWNLOAD
Budget-og-Prisanmeldelse-2017-18.pdf
DOWNLOAD
Indkaldelse-til-generalforsamling.pdf
DOWNLOAD
Investeringsplan-2017-18.pdf
DOWNLOAD
Privatlivspolitik-for-VVV_final_20180524.pdf
DOWNLOAD
Summarisk-Budget-2017-18.pdf
DOWNLOAD
VVV-Vedtægter-Eksisterende-vedtægter-i-nyt-format-08-01-2018.pdf
DOWNLOAD
VVV-Vedtægter-Udkast-til-nye-vedtægter-08-01-2018.pdf
DOWNLOAD
VVV-Vedtægter-Udkast-til-nye-vedtægter-ændringer-og-læse-vejledning-10-01-2018.pdf
DOWNLOAD
Årsrapport-2016-17-underskrevet-bestyrelse.pdf