Direkte anlæg – med beholder

Sådan indstilles varmeinstallationen:

Termostatventiler på radiatorer og gulvvarme stilles så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på termometer (T2) ikke er over 30-35 grader C.

Temperaturregulatoren for det varme vand kan ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme vand ikke findes passende.

Temperaturen på termometer (T4) bør ved forbrug af varmt vand være 45-50 grader C. Temperaturen på termometer (T3) bør være omkring 30 grader C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren er indstillet til at sikre et passende drivtryk i varmeinstallationen.

Ved ekstrem kulde kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå et større drivtryk.

Energimåleren måler den forbrugte energimængde i kWh/MWh.

Ved et tryk på knappen på energimåleren vises der i displayet forskellige andre aktuelle målinger, fx. kubikmeter (m3), målerens driftstimer, temperatur frem, temperatur retur, temperaturdifferens og liter pr. time. Displayet vender efter nogle sekunder tilbage til visning af energimængden.

I tilfælde af fejl i energimåleren vises i displayet en fejlkode, og varmeværket skal da straks underrettes herom.

En mere detaljeret betjeningsvejledning til måleren kan rekvireres hos varmeværket.

//