Om os

Historien om Lille Værløse varmeværk starter den 14 april 1964, hvor værket stiftedes af en række forbrugere, der havde set fordelen ved den nye varmeforsyningsmetode.

Det startede med 500 forbrugere og de næste par år forøgedes forbrugertilslutningen så kraftigt, at værket havde svært ved at holde fremløbstemperaturen. Dertil kom endnu et problem, for leveringen af yderligere en kedel, blev forsinket da antallet af fjernvarmeværker i disse år nærmest eksploderede, og det var svært for leverandøren at følge med. Dette var dog kun et lille forvarsel om det der ventede værket de følgende år.

Det viste sig nemlig, at de rør der var lagt, ikke var tilstrækkelig isoleret og det medførte både varmetab og temmelig store omkostninger i forbindelse med reparation. I 1971 var gennemtæringen så voldsom, at man frygtede hele ledningsnettet måtte udskiftes. Reparationsomkostningerne afspejlede sig selvfølgelig i varmeregningerne, og debatten var hed på de ofte langvarige generalforsamlinger. I 1972 indvilligede rørleverandøren dog i at stille en garantisum, og det betød at der faldt ro over sindene – i hvert fald et stykke tid.

Værket brugte ca. 5000 tons olie om året og dette blev leveret 200 gange årligt i store tankbiler, hvilket endnu engang medførte utilfredshed, denne gang  pga. den tunge trafik. Bestyrelsesformanden tog handsken op og påpegede, at hvis hver enkelt forbruger havde et selvstændigt oliefyr, skulle man regne med ca. 5000 tankvogns besøg årligt på de små villaveje, mens varmeværket kunne nøjes med 200 !!!

Det kunne være svært at være bestyrelsesmedlem dengang. Knapt var den ene hurdle overstået før den næste begyndte. Oliekrisen; klager fra storforbruger; påbud fra ministeriet og ikke mindst problemer med sodnedfald fra værkets 50 meter høje skorsten.

Oliekrisen og sheikernes monopol blev brudt og Nordsø-olien begyndte for alvor at gøre sig gældende. Det medførte for det første, at oliepriserne raslede ned og for det andet kom “biproduktet” – naturgassen – for alvor ind i billedet. Dette skabte en helt ny situation og på den ordinære generalforsamling i 1985, blev det besluttet, at Værløse Varmeværk ville følge med strømmen af varmeværker, der  overgik til naturgas. Som følge af den beslutning var det nødvendigt, at værket skulle udskifte alt i centralen. En anslået udgift på 4 millioner kroner.

Varmeplanen for kommunen var også en følge af energikrisen, og de i følgende 9 år var der en del uoverensstemmelser mellem kommunen og fjernvarmeværket, omkring planlægningen af varmeforsyning i kommunen. Endelig kunne varmeplanen den 27 april 1988 vedtages enstemmigt, en dag der for varmeværket var ligeså vigtig, som da værket havde  sit 25 års jubilæum den14 april 1989.

Værløse Varmeværk fik pålæg om at skulle aftage kraftvarme, det blev til en aftale med Sjællandske – kraftværker, som lagde en ledning fra Hillerød Kraftvarmeværk til Værløse Varmeværk, en strækning på 18 Km. Leverancen fra Hillerød dækker ca. 90% af værkets årlige energibehov, resten bliver produceret på en af værkets 3 kedler. Anlægget blev idriftsat 31. August 1996.

Med en omsætning på ca. 25 millioner og kun 1½ medarbejder, har lokalsamfundet her i Værløse i dag fået et værk der fungerer optimalt.